Lets Dance Prague 2012

Zaghareet sa stala súčasťou tohto ročníka úžasného medzinárodného festivalu Lets Dance Prague! Spolu s úžasnými umelcami sa stala súčasťou poroty, vystúpila na galashow. Odučila workshop v štýle tarabu pred plnou sálou tancuchtivých dievčat. Hlboko si váži pochvalu od Lulu Sabongi, za svoje choreografické a pedagogické schopnosti. Gratulujeme víťazom a všetkým zúčastneným!