Sen noci orientálnej 2014, Bratislava – vystúpenie, workshop