Súkromná oslava v Libanonskej reštaurácii Samir v Bratislave

http://www.samir.sk/